Wdrożenie innowacyjnych urządzeń specjalistycznych szansą na rozwój zakładu stomatologicznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTAL-MED Grzegorz Wojcierowski realizuje projekt "Wdrożenie innowacyjnych urządzeń specjalistycznych szansą na rozwój zakładu stomatologicznego" finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie oferty o możliwość wykonywania zdjęć pantomograficznych 3 D oraz cefalometrycznych.

Wartość projektu: 722.689,80 zł, wkład Funduszy Europejskich: 252.480,00 zł.