Ortotropia - wczesne leczenie ortodontyczne dzieci

Ortotropia to technika ortodontyczna, która skupia się na wczesnym leczeniu dzieci w okresie wzrostu twarzy. Dzięki wczesnemu leczeniu wady zgryzu u dziecka, można zahamować rozwijającą się deformację łuków zębowych i twarzoczaszki. Ze względu na kończący się wzrost twarzy około 12 roku życia, optymalnym czasem na wdrożenie leczenia jest wiek 6-7 lat.
 

Technika ta, to długi proces leczenia, uczenia się i treningu. Podstawą w osiągnięciu sukcesu jest świadomy i wyedukowany rodzic oraz współpracujące dziecko. Podczas terapii ortotropicznej, bardzo ważna jest współpraca rodziców z dzieckiem i lekarzem. Rodzice muszą być w stanie motywować dziecko do ciężkiej pracy i zmiany nawyków. Zaangażowanie rodziców ma ogromny wpływ na powodzenie leczenia. W tej terapii lekarz nadzoruje przebieg leczenia i wyznacza cele, a dziecko i rodzice je realizują.

Główne powody, dla których warto wybrać się z dzieckiem na konsultację do ortodonty:

  • otwarte usta zarówno w dzień jak i w nocy

  • chrapanie

  • bezdech senny

  • brak szpar w późnym uzębieniu mlecznym (ok 5 roku życia)

  • opóźnione wyrzynanie zębów stałych

Pierwszy etap leczenia (bioblok 1) polega na rozbudowie łuków zębowych. Czas trwania rozbudowy to około 6 miesięcy (czas trwania pierwszego etapu zależy również od nasilenia wady) pod warunkiem systematycznej współpracy (noszenie aparatu całą dobę, z przerwą na umycie i dokręcenie śruby). W przypadku, kiedy zalecone przez lekarza czynności nie będą realizowane, dochodzić będzie do awarii, dezaktywacji klamer czy niedopasowania aparatów.

Drugi etap leczenia (bioblok 3) trwa ok 1,5 do 3 lat. Etap drugi to etap treningowy. Trenuje się pozycję spoczynkową żuchwy, warg i języka.

Trzeci etap leczenia to etap finishingu. Aparat bioblok 3 zakładany jest na noc.