Ortotropia

W naszym gabinecie, oferujemy Państwu ortotropiczną technikę leczenia najmłodszych dzieci. Ortodoncja posturalna jest techniką ortodontyczną, której głównym celem jest wczesne leczenie dzieci w okresie wzrostu twarzy, kiedy mamy największy wpływ na kierunek wzrostu kości twarzoczaski. Leczenie ortotropowe polega przede wszystkim na przywróceniu doprzedniego wzrostu szczęki i rozbudowie na szerokość łuków zębowych.

Ważna jest wczesna diagnostyka. Rozpoznanie nieprawidłowych nawyków, wad języka, warg i żuchwy. Ze względu na kończący się wzrost twarz około 12 roku życia, optymalnym czasem na wdrożenie leczenia jest wiek 6-7 lat.

Podczas terapii ortotropicznej bardzo ważna jest współpraca rodziców z dzieckiem i lekarzem. To proces leczenia, uczenia i treningu. Rodzice muszą być w stanie motywować dziecko do ciężkiej pracy i zmiany nawyków. Rodzic musi współpracować z dzieckiem, a w chwilach zwątpienia i niechęci ze strony dziecka, nie pobłażać mu, tylko pomagać      i motywować. Zaangażowanie rodziców ma ogromny wpływ na powodzenie leczenia. Rodzice zostają wyedukowani jak ćwiczyć z dzieckiem i pomagać mu , a lekarz nadzoruje przebieg leczenia i wyznacza cele.

Główne powody, dla których warto wybrać się z dzieckiem na konsultację do ortodonty:

  • otwarte usta zarówno w dzień jak i w nocy

  • chrapanie

  • bezdech senny

  • brak szpar w późnym uzębieniu mlecznym (ok 5 roku życia)

  • opóźnione wyrzynanie zębów stałych